Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
368
Pried
a
s
11
Maitinimas
Baterijø tipas 
Ákraunamo tipo lièio jonø baterija D-LI109
Gali bûti naudojamos keturios AA baterijos (lièio, kraunamos 
Ni-MH, šarminës) su AA baterijø laikikliu D-BH109 
(papildomai).
AC Adapteris
Kintamosios srovës adapterio rinkinys K-AC109 (papildomai)
Baterijos 
tarnavimo laikas
(Su D-LI109)
Fotografavimo vaizdø kiekis (50% su blykste): apie 470 vaizdø,
(be blykstës): apie 560 vaizdø
Atkûrimo trukmë: apytikriai 300 min. 
AA lièio baterijos
Fotografavimo vaizdø kiekis (50% su blykste):
apie 1,000 vaizdø,
(be blykstës): apie 1,600 vaizdø
Atkûrimo trukmë: Apytikriai 620 min. 
* Testuota CIPA standartais. Rezultatai gali skirtis 
priklausomai nuo fotografavimo s¹lygø ir aplinkybiø.
S¹sajos
Jungimosi jungtis
USB 2.0 (palaikantá didelá duomenø persiuntimo greitá)/AV 
išëjimo lizdas
USB sujungimas
MSC/PTP
Videosignalo išëjimo 
formatas
NTSC/PAL
Infraredinë jungtis
Infraredinë jungtis in/out (IrSimple)
Matmenys ir svoris
Matmenys
Apie 125 mm (W) × 97 mm (H) × 68 mm (D) (be išsikišimø)
Svoris
544 g (tik fotoaparatas), 598 g (su elementu ir SD kortele) 
Priedai
Pakuotës 
komplektacija
USB kabelis I-USB7, dirželis O-ST53, Lithium-ion kraunama 
baterija D-LI109, kroviklis D-BC109, programa (CD-ROM) 
S-SW110, 
<Mounted on the camera> Eyecup F
Q
, Hot shoe dangtelis F
K
fotoaparato kûno dangtelis
Programa
PENTAX Digital Camera Utility 4
K-r_OPM_LIT.book  Page 368  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM