Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
373
Prie
das
11
Spalvos gylis
Yra apibrëžiama spalvø paletë iš naudojamo spektro. Skaitmeniniuose 
fotoaparatuose [sRGB] yra apibrëžiama kaip Exif. standartas. 
Šiame fotoaparate [AdobeRGB] yra taip pat naudojama, kadangi 
yra didesnis spalvø pasirinkimas nei sRGB. 
sRGB (RGB standartas)
Tarptautinis spalvø paletës standartas, sukurtas IEC (International 
Electrotechnical Commission). Tai apibrëžia kompiuteryje naudojam¹ 
spalvø paletæ ir taip pat naudojamas kaip spalvø paletës standartas Exif.
Tamsos porcija
Vaizdo pereksponuota zona nebus kontrastinga ir atrodys balta.
Triukšmø mažinimas
Triukšmø sumažinimo režimas yra reikalingas triukšmø sumažinimui 
(vaizdas grubus arba nelygus), kuris atsiranda dël pernelyg didelio 
išlaikymo arba fotografuojant, kai nustatytas didelis jautrumas.
Užrakto greitis
Laiko trukmë, kai sklendë yra atidaryta ir šviesa veikia CMOS matric¹. 
Keièiant išlaikymo nuostat¹, keisis ir laiko trukmë, kuri veikia CMOS 
matric¹.
Vinjetës efektas
Vaizdo kraštai yra juodesni, kai dalis šviesos patenkanèios ant 
fotografuojamo subjekto yra blokuojama objektyvo gaubto arba filtro 
žiedo, arba kai blykstë iš dalies blokuoja objektyv¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 373  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM