Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
375
11
Prieda
Atspalvis (Vartotojo 
nuotrauka)
Atstatymas
Atvyimas
Aukštas dinaminis 
diapozonas
Aukšto ISO NR
Auto fotografavimas 
Autofokusas 
Automatinis blykstës 
iššaukimas
Automatinis vaizdo 
pasukimas
Autoriniø teisiø savininkas
AV aparatûra
c (Diafragmos prioriteto) 
režimas
AV kabelis
mc (EV Kompensacija) 
mygtukas
F (Baltos spalvos 
balansas)
B
Baltos spalvos 
balansas
Bangos ir sniegas Q
Baterija
Baterijos ákrovimas
Baterijos tipas
Bevielës blykstës 
valdymas
Bevielis režimas 
(Blykstë)
Blykstë
Blykstë (Baltos spalvos 
balansas)
Blykstë išjungta a
Blykstës šviesos 
kompensavimas
Blykstës sinchronizavimo 
sklendei judant dideliu 
greièiu (blykstë)
Bûsenos ekranas
C
Centro sverties matavimas
CMOS Daviklio valymas
CMOS Sensorius
Contrast AF
f (Baltos spalvos 
balansas)
D
Datos ir laiko nustatymas
Datos áspausdinimas
Datos nustatymas
Daugiau nei viena blykstë
  ....207
DCF
Debesuota (Baltos spalvos 
balansas)
Detalios informacijos 
ekranas
Diafragma
Diafragmos žiedas
Diafragmos prioriteto 
režimas c
Didelio išlaikymo NR
Didelis kontrastas 
(Skaitmeninis 
filtras)
Dienos šviesa (Baltos 
spalvos balansas)
Dienos šviesos lempø 
šviesa (Baltos spalvos 
balansas)
Dinaminis 
diapozonas
  ....109, 225, 370
Dirželis
DNG
DPOF
K-r_OPM_LIT.book  Page 375  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM