Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
380
11
Prieda
Štrichinis filtras (Skaitmeninis 
filtras)
Šviesios dalys
Šviesiø/Tamsiø plotø 
perspëjimas
Šviesumo lygis
T
Taškinis apšviestumo 
matavimas
Tamsios dalys
Tamsios zonos
Tamsus plotas
Tiesioginiai 
mygtukai
Tinkama ekspozicija
Tinklelio ekranas
Tonavimas (Vartotojo 
nuotrauka)
Transfokavimo objektyvas
Trinti
Trinti aplank¹
Triukšmo mažinimas
Trynimas
TV
b (Išlaikymo prioriteto)
 režimas
U
K/i (Blykstës 
iššokimas/Trynimas) 
mygtukas
Užrakto greitis
Užrakto paleidimo 
laikmatis
Užrakto paleidimo 
mygtukas
USB jungtis
USB sujungimo režimas
V
Vadovo atvaizdavimas
  ...27300
Vaikai R
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo palyginimas
Vaizdo projekcijos 
indikatorius
Vaizdo režimas
Vaizdø nepertraukiamas 
atkûrimas
Valdymo panelë
Valdymo skydelis
Vandens spalva (Skaitmeninis 
filtras)
Vartotojas (skaitmeninis 
filtras)
Veido atpažinimo AF
Veidrodžio pakëlimas
Veidrodis á viršø
Veiksmas a režime
Videosignalo išëjimo 
formatas
Vidinë blykstë
Vieno kadro trynimas
Vieno paspaudimo 
formatas
Vienspalvis (Skaitmeninis 
filtras)
Vinjetës efektas
Visø vaizdø trynimas
Z
Žaidimas
Žaislinis fotoaparatas 
(Skaitmeninis 
filtras)
Židinio nuotolis
„Žuvies akies“ tipo filtras
„Žuvies akies“ tipo filtras 
(skaitmeninis filtras)
K-r_OPM_LIT.book  Page 380  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM