Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
70
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
• Jeigu 10 žingsnyje paspausite 
4 mygtuk¹, bus nustatyti 0 sekundžiø 
laikrodžio parodymai. Jeigu pageidaujate tiksliai nustatyti laikrodžio 
parodymus, 
4 mygtuk¹ reikia paspausti, kai laiko signalas (televizoriaus, 
radijo imtuvo ir pan.) pasieks 0 sekundžiø.
• Jûs galite pakeisti kalb¹ ir dat¹, ir laiko parodymus, naudojantis meniu 
K-r_OPM_LIT.book  Page 70  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM