Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  13
Zafi xování úhlu osvícení
Budete-li potřebovat ozářit objekt odraženým světlem, 
namiřte hlavu blesku na zeď nebo na strop. Osvětlená 
oblast v rozsahu 0,5 m až 1,0 m nebude správná, 
namiřte blesk dolů.
Stiskněte aretační tlačítko hlavy blesku 
a natočte refl ektor nahoru, dolů nebo 
doprava či doleva.
Použití širokoúhlého panelu
Bude-li ohnisková vzdálenost objektivu širší než 12 mm, 
použijte při práci s bleskem vestavěný širokoúhlý panel.
Širokoúhlý panel vysuňte a sklopte na hlavu 
blesku.
   Zobrazení odhadovaného rozsahu se při použití široko-
úhlého panelu změní.
   Úhel osvětlení lze nastavit jen na 10 mm nebo 8 mm.
   Širokoúhlý panel nenaklápějte nahoru.
   Bude-li ohnisková vzdálenost objektivu 12 mm nebo 
větší, zobrazení ZOOMu bude blikat.
Použití odrazného štítku pro catchlight efekt
Odrazem světla blesku můžete vyvolat tzv. catchlight efekt, 
který se projevuje odrazem světla v očích fotografovaného 
objektu.
Vysuňte odrazný štítek.
Blesk namiřte přímo nahoru se štítkem směrem k objektu.
Další nastavení
Na ovládacím panelu lze vybrat následující volby.
1  Stiskněte tlačítko [OK].
 
Položka na ovládacím panelu začne blikat.
2   Pomocí ///► zvýrazněte 
položky.
3   Otáčením voliče proveďte 
nastavení a pak stiskněte tlačítko [OK].