Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
16  
VQT4Q07 (CZ)
 
MANUAL (manuálně)
Zvolte směrné číslo.
1  Blesk přepněte do režimu [MANUAL].
 
„Režim blesku“ (strana 10)
2   Sjednoťte pozici zoomu s ohniskovou 
vzdáleností objektivu.
 
„[ZOOM]“ (strana 11)
3  Nastavte směrné číslo.
 
„Další nastavení“ (strana 13)
Závislý režim
Blesk se bude odpalovat na dálku synchronně s libovolným bleskem odpáleným 
jinými jednotkami.
1   Blesk přepněte do režimu [SL AUTO] 
nebo [SL MANUAL].
 
„Režim blesku“ (strana 10)
 
 Upravte ostatní nastavení blesku podobně jako 
v režimech [AUTO] nebo [MANUAL].
 
„Fotoaparát bez komunikačních funkcí“ (strana 15)
2  Umístěte blesk.
 
 Způsob umístění blesku je stejný jako v bezdrátovém 
režimu.
 „Umístění bezdrátového blesku“ (strana 12)
 
 Informace o rozsahu rozmístění blesků najdete v návodu 
k obsluze fotoaparátu.
 •  
Režim blesku na fotoaparátu nastavte na manuální, 
v němž se nepoužívá předzáblesk. Jestliže fotoapa-
rát odpálí předzáblesk, externí blesky se synchroni-
zují na předzáblesk fotoaparátu a odpálí se v nevhodný okamžik.
 •  
Blesk se rovněž může odpálit v reakci na blesky jiných fotografů.
Čeho se vyvarovat
 
O blesku
Nepřenášejte blesk nasazený na fotoaparátu.
  O bateriích
Pokud blesk nebudete delší dobu používat, nezapomeňte z něj vyndat 
baterie.