Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
2  
VQT4Q07 (CZ)
Návod k použití
BLESK
Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic.
Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si 
jej pro pozdější potřebu.
Obsah
Bezpečnostní pokyny .................. 2
Upozornění .................................. 6
Dodávané příslušenství ............... 6
Názvy součástí ............................ 7
Ovládací panel ............................. 7
Nepřetržité odpalování ................ 7
Příprava baterie 
(volitelné příslušenství) ................ 8
Vložení baterie ............................. 8
Nasazení na fotoaparát ............... 8
Zapnutí blesku ............................. 8
Fotografování ............................... 9
Režim blesku.............................. 10
Funkce tlačítek ........................... 11
Nastavení bezdrátového 
blesku ......................................... 12
Umístění bezdrátového blesku .. 12
Zafi xování úhlu osvícení ............ 13
Použití širokoúhlého panelu ...... 13
Použití odrazného štítku 
pro catchlight efekt ..................... 13
Další nastavení .......................... 13
Uživatelské nastavení ................ 14
Fotoaparát bez komunikačních 
funkcí .......................................... 15
Závislý režim .............................. 16
Čeho se vyvarovat ..................... 16
Technické údaje ......................... 17
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ!
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
   Přístroj neinstalujte do poliček, vestavěných skříněk či podobných 
stísněných prostor. Zajistěte dostatečné větrání příslušného 
prostoru.