Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
6  
VQT4Q07 (CZ)
Upozornění
   Toto je externí blesk pro digitální fotoaparáty Panasonic (dále jen blesk). 
Jestliže tento blesk použijete s digitálním fotoaparátem, který podporuje 
Wi-Fi režim, budete moci využít fotografování s bezdrátově ovládaným 
bleskem.
 
 Dostupné funkce se budou lišit podle použitého fotoaparátu. Přehled odpo-
vídajících digitálních fotoaparátů najdete na našich webových stránkách.
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 
(Tato webová stránka je pouze v angličtině.)
 
Manipulace s jednotkou
   Zařízení nevystavujte silným otřesům nebo nárazům. V takovém pří-
padě může nejen dojít k chybné funkci přístroje, ale může se rozbít hlava 
blesku.
   Písek a nečistoty mohou způsobit chybnou funkci přístroje. Při použí-
vání například na pláži jej chraňte před pískem a nečistotami.
   Přístroj není odolný proti prachu ani polití vodou. Pokud by na něj 
náhodou dopadly kapky vody apod., otřete je suchou utěrkou. Pokud 
by přístroj přestal správně fungovat, kontaktujte svého prodejce nebo 
společnost Panasonic.
   Přečtěte si návod k obsluze vašeho digitálního fotoaparátu.
Dodávané příslušenství
[Při vybalování blesku byste měli provést kontrolu]
Po vybalení z krabice zkontrolujte, jestli je výrobek a dodávané příslušenství 
kompletní, zkontrolujte jejich vnější vzhled a funkci, abyste ověřili, že při trans-
portu nedošlo k žádnému poškození.
Zjistíte-li nějaký problém, obraťte se na prodejce a výrobek nepoužívejte.
Čísla modelů odpovídají stavu k říjnu 2012. Čísla mohou podléhat změnám.
1
 
Pouzdro blesku
2 Stojánek 
blesku
   Baterie patří mezi volitelné 
příslušenství.