Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  7
Názvy součástí
1
 Širokoúhlý panel
2
 Hlava blesku
3
 Snímač bezdrátové komunikace
4
 Pomocné světlo AF/LED osvětlení
5
 Snímač blesku
6
  Odrazný štítek pro catchlight efekt
7
 Ovládací panel
8
  Indikátor [AUTO CHECK]
9
   Tlačítko/indikátor 
[TEST/CHARGE]
0
 Tlačítko [OK]
qa
 Aretační tlačítko vyklopení hlavy
qs
 Tlačítko [BACK LIGHT]
qd
 Vypínač [ON/OFF]
qf
 Aretační páčka
qg
 Volič funkcí
a  
(◄):  Tlačítko nastavení intenzity 
záblesku
b (▲): Tlačítko [MODE]
c (►): Tlačítko [LED osvětlení]
d (▼): Tlačítko [ZOOM]
Ovládací panel
1
  Odpálení FP 
(opakované 
záblesky rychle 
za sebou)
2
 Režim blesku
3
  Směrné číslo (GN)
4
  Úprava intenzity 
blesku
5
  Hodnota zoomu
6
 FOUR THIRDS
7
 Režim zoomu
8
 LED osvětlení
9
 Citlivost ISO
0
  Skupina RC 
režimu
qa
   Clona (F)
qs
  Kanál RC 
režimu
qd
  Upozornění 
na teplotu
qf
  Jednotky 
vzdálenosti
Nepřetržité odpalování
Když se blesk opakovaně odpaluje, může se přehřát a přestat fungovat nebo 
porouchat. Blesk by se neměl odpálit víc než 10krát za sebou ve 2,5sekundo-
vých intervalech a pak by se měl nechat aspoň 10 minut v klidu.