Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
8  
VQT4Q07 (CZ)
Příprava baterie (volitelné příslušenství)
Můžete použít některý z níže uvedených typů:
   LR6/AA Suché alkalické baterie (× 4)
   HR6/AA Nabíjecí nikl metal hydridové baterie (Ni-MH) (× 4)
R6/AA suché manganové baterie nepoužívejte.
Doporučujeme používat baterie vyrobené společností Panasonic.
Vložení baterie
   Používejte suché alkalické nebo nabíjecí nikl 
metal hydridové baterie.
1  Vysuňte kryt baterií.
2
   Vložte baterie s ohledem na 
správnou polaritu [+]/[].
3   Zasuňte kryt spolehlivě na své 
místo.
Nasazení na fotoaparát
Zkontrolujte, jestli je fotoaparát i blesk vypnutý. Nasazování a sundávání bles-
ku, když je fotoaparát nebo blesk v zapnutém stavu, může vést k poruše.
1   Aretační páčku posuňte na opač-
nou stranu od symbolu [LOCK 
(zajištěno) (
1).
2   Blesk nasuňte do sáněk, až 
zaklapne na své místo (2).
3   Aretační páčku přesuňte do polohy 
[LOCK ] (3).
   Až budete chtít blesk z fotoaparátu sundat, posuňte aretační páčku na 
opačnou stranu od šipky [LOCK►] a vysuňte jej ze sáněk.
Zapnutí blesku
Blesk nasaďte na fotoaparát a fotoaparát zapněte.
1
   Indikátor [AUTO CHECK] 
(automatická kontrola)
2
   Tlačítko/indikátor [TEST/CHARGE] 
(test/nabíjení)
3
 Ovládací 
panel
4
 Vypínač [ON/OFF]