Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  9
Stiskněte tlačítko vypínače.
   Displej ovládacího panelu se rozsvítí.
   Blesk se vypíná dalším stisknutím vypínače [ON/OFF].
   Baterie vyměňte, pokud se indikátor [TEST/CHARGE] nerozsvítí do:
30 sekund (suché alkalické baterie)
10 sekund (nabíjecí nikl metal hydridové baterie)
   Pokud oba indikátory [TEST/CHARGE] a [AUTO CHECK] současně blikají, 
budou baterie brzy vybité. Vyměňte je. Budete-li používat značně vybité 
baterie, blesk nebude spolehlivě fungovat.
   Jakmile fotoaparát přejde do stavu spánku, přepne se také blesk do režimu 
spánku.
   Jestliže neprovedete žádnou operaci po dobu přibližně 60 minut, blesk se 
automaticky vypne. Zapněte jej stisknutím tlačítka vypínače [ON/OFF].
   Při nabíjení blesku se může ozývat bzučení, to je normální jev.
Fotografování
1
 Režim 
blesku
2
   Úhel osvícení
Zobrazuje se podle ohniskové dálky 
objektivu.
3
   Indikátor [AUTO CHECK] 
(automatická kontrola)
4
  Pracovní dosah světla
1  Ovládacími prvky fotoaparátu vyberte režim blesku.
 
Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze fotoaparátu.
2  Vyberte režim blesku.
 
„Režim blesku“ (strana 10)
 •  
Fotoaparát a blesk si vymění informace o režimu fotografování 
a pracovní rozsah blesku se zobrazí na ovládacím panelu.
3  Namáčkněte tlačítko závěrky.
 •  
Pracovní rozsah blesku se přizpůsobí nastavení fotoaparátu (citlivosti 
ISO, clony a ohniskové vzdálenosti objektivu).
4  Domáčknutím tlačítka závěrky exponujte snímek.
 
 Blesk vyzáří světlo pro správnou expozici, pokud bude indikátor 
[AUTO CHECK] asi 5 sekund blikat.
   Světlo blesku může částečně blokovat objektiv, sluneční clona apod.
   Budete-li potřebovat předejít přeexponování při vzdálenostech do 1 metru, 
použijte širokoúhlý panel (strana 13).