Panasonic DMC-XS1EP Operating Guide (sl)

Download
P
riročnik za uporabo
naprednih funkcij
D
igitalni fotoaparat
Model .
DMC-XS1
DMC-FS50
VQT4P63
F1212HH0
P
rosimo, da pred prvo uporabo aparata, pazljivo preberete
priročnik za uporabo.
until
2013/01/21
DMC-XS1
DMC-FS50