Panasonic DMC-XS1EP Operating Guide (sk)

Download
M-DMCFS50/XS1Q-SK
until 
2013/01/21
DMC-XS1
DMC-FS50
Návod na obsluhu: 
rozšírené funkcie
Digitálny fotoaparát
Model 
DMC-XS1
 DMC-FS50
Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento návod 
na obsluhu a odložte si ho pre prípadné ďalšie použitie.