Panasonic DMC-XS1EP Operating Guide (hu)

Download
Kezelési utasítás
kezdőknek
Digitális fényképezőgép
Típusszám: 
DMC-XS1
DMC-FS50
Mielőtt használatba venné a terméket, 
olvassa el figyelmesen az 
utasításokat; őrizze meg a kézikönyvet 
a jövőbeli használat céljából.
A készülék működtetésére vonatkozó további 
részleteket a tartozék CD-ROM lemezen levő “Kezelési 
útmutató a speciális funkciókhoz (PDF formátum)” 
tartalmazza. Elolvasásához tegye be a lemezt a számítógépbe.
MAGYAR
DMC-XS1
DMC-FS50
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
EU
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
 Panasonic Corporation 2013
Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, 
szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő 
dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az 
elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket, 
szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási 
hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok 
megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, 
kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és 
a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a 
kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű 
ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások 
megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a 
környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem 
megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és akkumulátorok 
begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, 
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi 
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol 
a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok 
büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván 
szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a 
forgalmazójához vagy a szállítójához.
[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb 
országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha 
meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba 
a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg 
őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal 
kapcsolatban (a két alsó szimbólumpélda):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt 
alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek 
vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
Cd
Tisztelt Vásárlónk!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek, hogy erre a Panasonic digitális 
fényképezőgépre esett a választása. Kérjük, hogy a használati útmutatót 
figyelmesen olvassa el és őrizze meg. Elfordulhat, hogy az Ön digitális 
fényképezgépének kezelszervei, alkatrészei, menüpontjai, stb. némiképp 
eltérhetnek az ebben a kezelési útmutatóban szerepl illusztrációkon láthatóktól.
Gondosan ügyeljen a szerzői jogokra.
Ügyeljen arra, hogy a műsoros kazetták, lemezek és az egyéb publikált vagy sugárzott 
műsorok egyéni felhasználáson kívüli felvétele már szerzői jogokat sérthet. Bizonyos 
anyagok felvétele még magáncélú felhasználás esetén is korlátozások alá eshet.
∫ Termékazonosító jelzés
∫ Tudnivalók az akkumulátoregységről
Tilos melegíteni vagy lángnak kitenni.
Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitett helyen az akkumulátor(oka)t 
akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
∫ Tudnivalók a hálózati adapterről (tartozék)
Csatlakoztatott hálózati adapter mellett a készülék standby helyzetben van. Az 
elsődleges áramkör mindaddig “élő”, amíg a hálózati adapter be van dugva a 
konnektorba.
∫ Használati óvintézkedések
Kizárólag a tartozék USB csatlakozókábel vagy egy eredeti Panasonic USB 
csatlakozókábel (DMW-USBC1: külön megvásárolható) használható.
Csak a tartozékként adott hálózati adaptert használja.
Mindig eredeti Panasonic AV-kábelt használjon (DMW-AVC1: külön megvásárolható).
Mindig eredeti Panasonic akkut használjon (DMW-BCL7E).
Más akku használata esetén nem tudjuk garantálni a készülék minőségét.
Az esetleges lenyelés elkerülése érdekében a memóriakártya gyermekektől távol 
tartandó.
Tartsa minél távolabb a készüléket az elektromágneses berendezésektől (pl. 
mikrohullámú sütő, TV, videójátékok, stb.).
Ha Ön a készüléket TV tetején vagy TV közelében használja, akkor az elektromágneses 
sugárzás zavarhatja a készülék képét és/vagy hangját.
Ne használja a készüléket mobiltelefon közelében, mert ezzel árthat a képnek és/vagy a 
hangnak.
A hangfalak és a nagy motorok által keltett erős mágneses terek torzíthatják a képeket 
vagy károsíthatják a rögzített adatokat.
A mikroprocesszorok által generált elektromágneses sugárzás káros hatással lehet a 
készülékre, zavarva a képet és/vagy a hangot.
Ha a készülék az elektromágneses berendezések káros hatása miatt nem működik jól, 
akkor a készülék kikapcsolása után vegye le az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati 
adaptert (tartozék). Ezután tegye fel ismét az akkumulátort vagy csatlakoztassa újból a 
hálózati adaptert, majd így kapcsolja be a készüléket.
Ne használja a készüléket rádióadók vagy nagyfeszültségű vezetékek 
közelében.
Rádióadók vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében történő felvételkészítés esetén 
előfordulhat, hogy a felvett kép és/vagy hang sérült lesz.
Információk az Ön biztonsága érdekében
FIGYELEM:
A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése 
érdekében
Tilos a készüléket eső, nedvesség, csöpögő vagy felfröccsenő folyadékok 
hatásának kitenni.
Csak a javasolt tartozékokat alkalmazza.
Tilos a burkolatok eltávolítása.
Ne próbálja meg a készülék javítását maga elvégezni. Bízza a javítást megfelelő 
szakszervizre.
A dugaszolóaljzat legyen a készülék közelében és könnyen elérhető.
Termék
Helyszín
Digitális fényképezőgép
Alul
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az akkumulátor felrobbanhat, ha azt nem a megfelelő polaritással helyezik be. A 
cseréhez csak a gyártó által ajánlott típust alkalmazza.
Az akkumulátorok leselejtezése előtt forduljon a helyi hatóságokhoz vagy 
kereskedőjéhez, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
Figyelem
Tűz, robbanás és égési sérülés veszélye. Tilos szétszedni, 60 xC feletti 
hőmérsékletre hevíteni vagy elégetni.
ÓVINTÉZKEDÉSEK!
A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése 
érdekében
Tilos a készüléket könyvespolcon, beépített szekrényben vagy más zárt térben 
felállítani vagy elhelyezni. Gondoskodni kell a készülék megfelelő 
szellőzéséről.
A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze a tartozékok meglétét.
2013 januárjában érvényes termékszámok. Ezek módosulhatnak.
A készülékkel adott tartozékok elvesztése esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a 
Panasonichoz. (A tartozékok külön is megvásárolhatók.)
A készülék használata előtt állítsa be a dátumot és az időt.
A specifikációk külön értesítés nélkül is változhatnak.
Digitális fényképezőgép: Információk az Ön biztonsága érdekében
Hálózati adapter (Panasonic VSK0772):
Információk az Ön biztonsága érdekében
Akkumulátor (lítiumion) (Panasonic DMW-BCL7E):
Információk az Ön biztonsága érdekében
∫ Tudnivalók a használati útmutatóban szereplő illusztrációkról
A folyamat bemutatásához a (DMC-XS1) szolgál példaként.
Standard tartozékok
Akkumulátor (DMW-BCL7E)
Hálózati adapter 
(VSK0772)
USB csatlakozókábel  
(K1HY08YY0031)
Markolatszíj (VFC4297)
CD-ROM (VFF1095)
Szoftver
PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
LoiLoScope 30 napos teljes próbaverzió (Windows 8/7/Vista/XP)
(Csak egy parancsikont telepít a próbaverzió letöltési oldalához.)
Kezelési útmutató a speciális funkciókhoz
Előkészületek
Töltési időtartam
Kb. 150 perc
Rögzítés
Rögzíthető képek száma
Kb. 260 kép
Lejátszás
Áramforrásba
microSD-memóriakártya 
(külön megvásárolható)
Akkumulátor
USB csatlakozókábel
Hálózati adapter
Markolatszíj
A kamera leejtésének 
elkerülése érdekében 
javasolt a tartozék 
markolatszíj használata.
Töltésjelző lámpa
Exponáló gomb
Zoom gomb
Mozgókép gomb
Ezt használja mozgóképek 
rögzítéséhez.
[MODE] gomb
Ezt használja 
a felvételi mód 
kiválasztásáh
oz.
Vaku
Fényképezőgép 
[ON/OFF] gomb
100-0001
100-0001
100-0001
1/5
1/5
[(] (Visszajátszás) gomb
Ezt használja képek lejátszásához.
Kurzor gombok
2/1: a kép kiválasztása
[
] (Törlés/Mégse) gomb
[
]: a megjelenített kép 
törlése
Specifikáció
Áramforrás:
5 V egyenfeszültség
Teljesítményfelvétel:
1,1 W (Rögzítéskor)
0,6 W (lejátszáskor)
A készülék effektív 
pixelszáma
16.100.000 pixel
Képérzékelő
1/2,33q CCD, teljes pixelszám 16.600.000 pixel, 
elsődleges színszűrő
Lencse
Optikai 5kzoom, fl4,3 mm és 21,5 mm (35 mm-es 
filmnek felel meg: 24 mm és 120 mm)/F2.8 (Wide) és 
F6.9 (Tele)
Képstabilizátor
Optikai módszer
Fókusztartomány
Normál/
Intelligens auto
5 cm (Wide)/1 m (Tele) és ¶
Motívum mód
A fenti beállításoknál eltérések 
lehetnek.
Zárrendszer
Elektronikus záriMechanikus zár
Zársebesség
8 másodperc és 1/1600 másodperc
[Csillagos ég] mód: 15 másodperc, 30 másodperc, 
60 másodperc
Expozíció (AE)
Auto (AE program)
Fénymérési mód
Többpontos
LCD monitor
2,7q TFT LCD (4:3)
(Kb. 230.000 képpont) (látómező arány kb. 100%)
Mikrofon
Monó
Hangszóró
Monó
Felvételhez használt 
adathordozók
Beépített memória (Kb. 90 MB)/microSD-memóriakártya/
microSDHC-memóriakártya
Felvételi fájl 
formátum
Állókép
JPEG (“Design rule for Camera File system” alapján 
“Exif 2.3” szabvány alapján)
Mozgóképek
“QuickTime Motion JPEG” (hanggal rögzített 
mozgóképek)
Interfész
Digitális
“USB 2.0” (Nagysebességű)
¢
Az USB-kábel segítségével nem lehetséges a 
számítógépről adatokat átírni a készülékre.
Analóg videó
NTSC/PAL kompozit (menüvel kapcsolt) 
Audió
Audió vonalkimenet (monó)
Csatlakozóaljzat
[AV OUT/DIGITAL]
Speciális jack (8 tűs)
Méretek
(a kiálló részek nélkül)
(DMC-XS1) 
Kb. 93,8 mm (szélesség)k53,5 mm (magasság)k
17,6 mm (mélység)
(DMC-FS50) 
Kb. 93,0 mm (szélesség)k54,6 mm (magasság)k
18,0 mm (mélység)
Tömeg
(DMC-XS1) 
Kb. 103 g (kártyával és akkuval)
Kb. 88 g (kártya és akku nélkül)
(DMC-FS50) 
Kb. 100 g (kártyával és akkuval)
Kb. 85 g (kártya és akku nélkül)
Üzemi hőmérséklet
0 oC és 40 oC
Üzemi páratartalom
10%RH és 80%RH
Bemenet:
110 V és 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Kimenet:
5 V, 800 mA
Feszültség/
kapacitás:
3,6 V/690 mAh
VQT4P49
F1212SM0
EP
until 
2013/1/21
VQT4P49_EP_hun.fm  1 ページ  2012年12月26日 水曜日 午前9時6分