Panasonic DMC-TZ8 Operating Guide (nl)

Download
2   
VQT2S95 (DUT)
 (DUT) VQT2S95
   3
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de 
aanschaf van deze Panasonic digitale fotocamera. Lees deze handleiding 
met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige 
raadpleging. Onthoud dat de bedieningsknoppen en onderdelen, 
menukeuzes e.d. op uw digitale camera er ietwat anders kunnen uitzien 
dan de afbeeldingen in deze handleiding.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
 •Het opnemen van voorgeregistreerde banden of schijven, of ander 
gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan 
persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht zijn. 
Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan 
beperkingen onderhevig zijn.
Informatie voor uw veiligheid
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK 
OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN
 MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN 
REGEN, VOCHT EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN 
MOGEN ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE 
VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET 
APPARAAT WORDEN GEZET.
 MAG U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES GEBRUIKEN.
 MAG U DE BEHUIZING (OF HET ACHTERPANEEL) NIET 
VERWIJDEREN; ER BEVINDEN ZICH BINNENIN GEEN 
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN 
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER 
AAN VAKBEKWAAM SERVICEPERSONEEL.
HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT 
GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.
De poductidentificatietekens bevinden zich op de onderkant van de 
apparaten.
 
Informatie over de batterij(en)
GEVAAR
Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. 
Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de 
fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals 
door de fabrikant voorgeschreven wordt.
 •Verhit geen batterijen en stel ze ook niet bloot aan vuur.
 •Laat de batterij niet in een auto met gesloten deuren en ramen achter 
waar deze lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
Waarschuwing
Kans op brand, explosies en brandwonden. Niet demonteren, 
verwarmen boven 60 °C of verbranden.
 
De batterijlader
WAARSCHUWING!
 OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT 
NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN 
ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG 
ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF 
ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR 
ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING 
TE VOORKOMEN.
 ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET 
GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, 
GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
 ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET 
APPARAAT.
 DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
 •De oplader staat op stand-by wanneer het netsnoer is aangesloten. 
Het primaire circuit staat altijd onder spanning als het netsnoer is aangesloten op 
een stopcontact.