Panasonic DMC-TZ8 Operating Guide (nl)

Download
8   
VQT2S95 (DUT)
 (DUT) VQT2S95
   9
Namen van onderdelen
Cursorknop
 Oogje voor polsbandje
[AV OUT/DIGITAL]-
aansluiting
De in deze handleiding afgebeelde illustraties en schermen kunnen 
afwijken van het eigenlijke product.
[MENU/SET]
(menu aangeven/ 
instellen/sluiten) 
Linker cursortoets (◄)
 •Zelfontspanner
Omlaag-cursortoets (▼)
 •Macro (close-up)
Omhoog-cursortoets (▲)
 •Belichtingscompensatie 
Rechter cursortoets (►)
 •Flitser
 
In deze handleiding wordt elke te gebruiken richtingstoets in grijs of 
met een symbooltje ▲▼◄► aangegeven.
 
Gebruik bij het maken van films bij voorkeur een batterij die voldoende 
is opgeladen of de netadapter.
 
Als u films opneemt met de netadapter en de stroomtoevoer wordt 
onderbroken als gevolg van stroomuitval of het ontkoppelen van 
de netadapter enzovoort, wordt de film waarmee u bezig bent, niet 
opgenomen.
ON/OFF-schakelaar camera
Ontspanknop
Modusknop
Flitser
Indicator voor zelfontspanner/ 
AF-assistlampje
Lensbuis
Lens
LCD-scherm
Knop [EXPOSURE] 
Knop [DISPLAY]
Q.MENU/verwijderen
Luidspreker
Microfoon
[REC/PLAY]-
schakelaar
Knop [E.ZOOM]
 
Gebruik altijd een Panasonic netadapter (DMW-AC5E; optioneel).
 
Wanneer u een netadapter gebruikt, gebruik dan altijd de Panasonic 
DC coupler (DMW-DCC5; optioneel) en netadapter (DMW-AC5E; 
optioneel).
Zoomhendel
We raden u aan het 
polsbandje te gebruiken om te 
voorkomen dat u de camera 
laat vallen.
Statiefaansluiting
 •Zorg ervoor dat het statief stabiel 
staat.
Klepje voor kaart/batterij
Vrijgavehendel
Klepje van DC coupler