Panasonic DMC-TZ8 Operating Guide (nl)

Download
14   
VQT2S95 (DUT)
 (DUT) VQT2S95
   15
De klok instellen
Het menu instellen
Bij aflevering van de camera is de klok nog niet ingesteld.
Schakel de camera in ( A )
Druk op [MENU/SET] ( B ) terwijl 
het bericht wordt weergegeven
Druk op ▲▼ om de taal te 
selecteren en druk op [MENU/SET]
 •Het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] 
verschijnt.
Druk op [MENU/SET]
Druk op ◄► om de items 
(jaar, maand, dag, uur, 
minuten, weergavevolgorde 
of tijdweergave-indeling) te 
selecteren en druk op ▲▼ om 
deze in te stellen
 •Annuleren → Druk op 
Druk op [MENU/SET]
Bevestig de instelling en druk 
op [MENU/SET]
 •Druk op   om terug te keren naar het 
vorige scherm.
 •Schakel de camera weer in en controleer 
de weergave van de tijd.
A
B
 
Klokinstelling wijzigen
Selecteer [KLOKINST.] in het menu [OPNAME] of [SET-UP], voer   en 
 uit. 
Raadpleeg de volgende procedures voor het gebruik van menu’s zoals 
het menu [SET-UP] , het menu [OPNAME], het menu [REISMODUS] en 
het menu [AFSPELEN].
Voorbeeld:  de [LCD MODE] van [OFF] op   zetten in de modus 
[PROGRAM AE]
Druk op [MENU/SET] om het menu weer te geven 
Naar het menu [SET-UP] gaan
1 Druk op ◄.
2  Druk op ▼ om het pictogram [   ] van 
het menu [SET-UP] te selecteren.
3 Druk op ►.
• Selecteer vervolgens een menu-item en 
stel dit in.
Druk op ▲▼ om [LCD MODE] te 
selecteren en druk dan op ►
 •Afhankelijk van het item verschijnt de 
instelling niet of wordt deze anders 
weergegeven.
Druk op ▲▼ om   te selecteren 
en druk vervolgens op [MENU/
SET] om in te stellen
Druk op [MENU/SET] om het 
menu te sluiten