Panasonic DMC-TZ8 Operating Guide (nl)

Download
16   
VQT2S95 (DUT)
 (DUT) VQT2S95
   17
De modus [OPNAME] selecteren
Foto’s nemen met automatische instellingen
Modus [INTELLIGENT AUTO]
Opnamemodus: 
Schakel de camera in ( A )
A
B
C
Schuif de schakelaar [REC/
PLAY] ( B ) naar 
Kies een andere modus door de 
modusknop ( C ) te draaien
Modus [INTELLIGENT AUTO]
Fotograferen met automatische instellingen.
Modus [PROGRAM AE]
Fotograferen met uw eigen instellingen.
Modus [LENSOPENINGSPR.]
Diafragma instellen en vervolgens fotograferen.
Modus [SLUITERPRIORITEIT]
Sluitertijd instellen en vervolgens fotograferen.
Modus [HANDM. BELICHT.]
Diafragma en sluitertijd instellen en vervolgens fotograferen.
Modus [KLANT]
Fotograferen met vooraf geregistreerde instellingen.
[MY SCENE MODE]
Fotograferen met uw meest gebruikte scènefuncties.
[SCÈNE MODE]
Fotograferen met diverse scènefuncties.
Modus [BEWEGEND BEELD]
Filmen van bewegende beelden.
Modus [PRIKBORD]
Foto’s maken als notities.
Er wordt automatisch voor de optimale instellingen gekozen op basis van 
informatie zoals ‘gezicht’, ‘beweging’, ‘helderheid’ en ‘afstand’ door de 
camera op het onderwerp te richten. Dit betekent dat u duidelijke foto’s 
kunt maken zonder dat u handmatig iets hoeft in te stellen.
Schakel de camera in ( A )
Ontspanknop
A
B
C
Schuif de schakelaar [REC/
PLAY] ( B ) naar 
Zet de modusknop ( C ) op 
Maak foto’s
Druk half in 
(druk licht in en stel 
scherp)
Druk volledig in 
(druk de knop helemaal in 
om een foto te maken)
 •Als de beweging merkbaar wordt, houd de camera dan met beide 
handen vast, houd uw armen tegen uw lichaam aan en ga staan 
met uw voeten op schouderbreedte.
 Scherpstelindicator (
D
)
(Scherp: brandt/Onscherp: knippert)
 •Het AF-gebied (
E
) wordt rond het gezicht 
van het onderwerp weergegeven door de 
gezichtsdetectiefunctie. In andere gevallen 
wordt het weergegeven op het punt op het 
onderwerp dat scherp is gesteld.
D
E