Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
VQT4S99
M0213KZ0
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-TZ40
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt 
läbi. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Leiate üksikasja-
likumad juhised 
kaamera kasutamiseks komplekti 
kuuluvale plaadile salvestatud 
PDF-vormingus lisafunktsioonide 
kasutusjuhendist.
Installige see lugemiseks arvutisse.
EB
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.