Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   11
Säritusenupp [EXPOSURE]
Kaardinupp [MAP]
[Wi-Fi] nupp
Esitusnupp
Kursornupud
Menüü- ja seadistamisnupp
[MENU/SET]
Laadimistähis/Wi-Fi ühenduse
tähis
Kiirmenüünupp [Q.MENU]/
[           ] Kustutamis- ja tühistamis-
nupp
Kuvamisnupp [DISP.]
[HDMI] pesa*
[AV OUT/DIGITAL] 
pesa
 
• Seda pesa kasuta-
  takse ka aku 
  laadimiseks.
Kaamera mahapillamise vältimiseks
soovitame kasutada komplekti 
kuuluvat käerihma.
LCD-ekraan
   Sellesse pessa võib ühendada üksnes HDMI-mikrojuhtme (RP-CHEU15:
lisavarustus). Muude juhtmete ühendamine võib põhjustada kaamera
talitlushäireid.