Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
12   
VQT4S99 (EST)
Puutetoimingud
Selle kaamera puuteekraan tajub ekraanile avaldatavat survet.
Puudutamine
“Puudutamine” tähendab korraks puuteekraani
puudutamist.
Puudutades saab muude toimingute hulgas valida 
ikoone ja pilte.
Libistamine
“Libistamine” tähendab sõrmega puuteekraani
pinna puudutamist ja sõrme libistamist üle pinna.
Sõrme üle ekraani libistamist kasutatakse piltide 
kerimiseks või kuvatavate piltide valiku muutmiseks.
Kokkutõmbamine/laialilükkamine
Puudutage 2 sõrmega puutepaneeli ning lükake
sõrmeotsad üksteisest eemale kuva suurenda-
miseks või tõmmake sõrmeotsad kokku kuva 
vähendamiseks. Saate nii tehes esitatava pildi 
kuva suurendada/vähendada jne.
 
• Kuva suurendada saab ka puuteekraani kiiresti kaks korda puudutades. 
  (Kui kuva on suurendatud ja te puudutate ekraani kiiresti kaks korda, siis 
  taastub eelnev suurendustegur.)