Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   13
 
Kui soovite kasutada müügilolevat LCD-ekraani kaitselehte, siis 
rakendage selle komplekti kuuluvaid ettevaatusabinõusid. 
(Mõnd tüüpi kaitselehed võivad vähendada ekraani loetavust ja 
kasutuslihtsust.)
 
Kui kasutate kaamerat ekraanile kinnitatud müügiloleva kaitselehega
või kui ekraan ei ole puudutuste suhtes kuigi tundlik, siis avaldage 
ekraani puudutades pisut rohkem survet.
 
Puuteekraan ei tööta nõuetekohaselt, kui kaamerat hoides on käsi 
puuteekraani vastu surutud.
 
LCD-ekraanile ei tohi vajutada teravaotsaliste esemetega nagu 
pastakad.
 
Puuteekraanile ei tohi vajutada sõrmeküünega.
 
Puhastage LCD-ekraan sõrmejälgedest ja mustusest pehme 
kuiva riidega.