Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
14   
VQT4S99 (EST)
Aku/mälukaardi (lisavarustus) sisestamine
ja eemaldamine
Hoolitsege, et kaamera on väljalülitatud.
Lükake vabastushoob (    )
asendisse [OPEN] ning avage
mälukaardi/akupesa kate.
[OPEN] [LOCK]
Sisestage aku ja mälukaart 
õigetpidi.
 
• Aku: sisestage aku kindlalt lõpuni ja 
           kontrollige, et see on hoovaga 
           (     ) kohale lukustatud.
 
 
• Mälukaart: sisestage mälukaart 
                    kindlalt lõpuni, kuni kostab
                    klõps.
 
Ärge puudutage 
ühenduskontakte
kaardi tagaküljel!
Sulgege mälukaardi/akupesa
kate.
Lükake vabastushoob asendisse [LOCK].
 
Eemaldamine
 
• Aku eemaldamine:
Liigutage hooba noole suunas.
Hoob
 
• Mälukaardi eemaldamine:
Vajutage kaardile, kuni kostab
klõps, ja tõmmake siis kaart välja.
Vajutage
Tõmmake välja
 
Kasutada tuleb Panasonicu akusid (DMW-BCM13E).
 
Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada digikaamera
talitluskvaliteeti.
 
Allaneelamise vältimiseks hoidke mälukaarti lastele 
kättesaamatult.
 
Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.