Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   15
Aku laadimine
 
• Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BCM13E.
 
• Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne 
kaamera kasutamist.
 
• Laadige akut toiteadapteriga (kuulub komplekti) ruumis sees 
(temperatuuril 10°C kuni 30°C).
 
Hoolitsege, et kaamera on väljalülitatud.
Sisestage aku kaamerasse ning ühendage siis 
kaamera toiteadapteriga (     ) (kuulub komplekti) 
või arvutiga (    ).
 Elektrivõrgu pistikupessa
 USB-juhe (kuulub komplekti)
 
Laadimistähis (     )
Põleb: 
laadimine pooleli
(umbes 210 min kulub täiesti tühja aku laadimiseks).
Kustunud: 
laadimine lõpetatud.
Toiteadapteri (kuulub komplekti) kasutamisel pidage kinni järgmistest 
nõuetest, sest valesti ühendamine võib põhjustada talitlushäireid.
 
Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu toodetud
USB-juhet (DMW-USBC1: lisavarustus).
 
Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat toiteadapterit.
 
Toiteadapterit (kuulub komplekti) ja USB-juhet (kuulub komplekti) 
ei tohi kasutada muude seadmetega.