Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
16   
VQT4S99 (EST)
Kellaaja seadmine
Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Ühendage toiteadapter (kuulub komplekti) kaamera küljest lahti.
Vajutage kaamera toitenuppu
[ON/OFF] (     ).
Vajutage [MENU/SET] (    ).
Vajutage         elementide 
(aasta, kuu, päev, tunnid, minutid,
kuvamisjärjestus või aja kuvamise
vorming) valimiseks ja nuppe        
nende seadmiseks.
 
   
Vajutage seadmiseks [MENU/SET].
 
• Tühistamiseks → Vajutage [           ].
Kontrollige säte üle ja vajutage [MENU/SET].
 
• Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [           ].
Vajutage     , et valida [Yes], ja vajutage siis
[MENU/SET], kui soovite, et kaamera kellaaega
GPSi kasutades automaatselt korrigeeriks.
 
• Kuupäeva ja kellaaja käsitsi seadmiseks → Valige [No].
 
• Kui valite aja automaatse korrigeerimise GPSi kasutades, 
  siis lülitub [GPS Setting] sättele [ON].