Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   17
Kui ekraanile ilmub [Please set the home area], 
siis vajutage [MENU/SET].
Vajutage         kodukoha 
seadistamiseks ja vajutage 
siis [MENU/SET].
 
Õige kellaaeg ja kodukoht seadistatakse.
 
Ajasätete muutmine
Valige [Clock Set] salvestusmenüüst [Rec] või seadistusmenüüst 
[Setup] ning tehke siis toimingud       ja      .
Leiate järgmiselt leheküljelt menüü kasutamise juhised.