Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
18   
VQT4S99 (EST)
Menüü kasutamine
Saate menüüsid kasutada järgmisi toiminguid tehes.
Näide: Funktsiooni [AF Mode] seadistamine sättelt        sättele 
            [Program AE] režiimis.
 
Vajutage [MENU/SET] menüü kuvamiseks.
Lülitumine [Rec] menüüsse
Valige kursornupuga [Rec] ja vajutage
[MENU/SET].
 
• Menüü tüüp on valitav ka puute-
  toiminguga.
Vajutage       , et valida 
[AF Mode], ja vajutage siis 
[MENU/SET].
 
 
• Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi
  selle säte ilmuda või see võib ilmuda 
  muudmoodi.
Vajutage       , et valida      , ja 
vajutage siis seadmiseks 
[MENU/SET].
 
Menüü sulgemiseks vajutage
mitu korda [          ].