Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
22   
VQT4S99 (EST)
GPS ja kaardifunktsioonid
Enne kaamera kasutamist tuleb lugeda “Kohanimede ja kaardi-
andmete litsentsilepingut” lisafunktsioonide kasutusjuhendist.
Selle kaameraga saab salvestada piltidele salvestuskoha asukohainfo.
Lisaks saab kaamera automaatselt korrigeerida aega või kuvada 
esituse ajal kaardil pildistamiskohta.
GPSi kasutamine asukoha määramiseks
Vajutage [MENU/SET] (    ).
Vajutage               , et valida 
[GPS] menüü, ja vajutage siis
[MENU/SET].
     
Vajutage       , et valida [GPS Setting],
ja vajutage siis [MENU/SET].
 
Vajutage       , et valida [ON], ja vajutage siis
[MENU/SET].
 
 
• Ekraanile ilmub teade. Pärast selle kinnitamist vajutage 
  [MENU/SET].
 
Kui [GPS Setting] on sättel [ON], siis töötab GPS ka juhul, kui
kaamera on väljalülitatud.
 
• Kaamera tekitatud elektromagnetväli võib mõjutada instrumente
  ja mõõteseadmeid. Lennuki õhkutõusmise ja maandumise ajaks
  ning muudes keelupiirkondades seadistage [Airplane Mode] 
  sättele [ON] ja lülitage kaamera välja.
 
• Kui [GPS Setting] on sättel [ON] ja [Airplane Mode] on sättel 
  [OFF], siis tühjeneb aku koguni juhul, kui kaamera on 
  väljalülitatud.