Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   23
 
Asukoha määramise oleku ja tulemuse kuvamine
Asukoha määramise olekut ja tulemust tähistavad ikoonid ilmuvad
LCD-ekraanile. Kui asukoha määramine õnnestub, siis otsib 
kaamera kohanime infot (kohtade ja maamärkide nimed) oma 
sisemisest andmebaasist ja kuvab seda.
Kohanime
info
GPSi vastuvõtuikoon
Vilkumast lakkab ja süttib GPSi 
satelliitide (millelt kaamera raadio-
signaale edukalt vastu võtab) 
arvule vastav arv ikoone.
Kui GPSi vastuvõtuikooni kolm 
tulpa ei põle ja ikoon kustub, siis
tähendab see, et asukoha kindlaks-
määramine ebaõnnestus.
Asukoht 
edukalt 
kindlaks 
määratud 
(sinine)
Asukoha määramise tulemuse ikoonid
(Edukast asukohamääramisest 
möödunud aeg) 
(minutites)
:  Asukoha määramine ebaõnnestus. 
Asukoha info/kohanime info ei ole 
kasutatav.
 
Asukoha määramiseks kulub aega keskkondades, kus GPSi 
satelliitidelt on raske signaale vastu võtta. Üksikasjaliku info 
saamiseks lugege peatükki “GPSi kasutamine pildistamiskoha 
salvestamiseks” lisafunktsioonide kasutusjuhendist.
 
Isegi hea GPSi vastuvõtu korral kulub umbes 2-3 min asukoha 
edukaks määramiseks järgmistel tingimustel:
 
• asukoha esmakordsel määramisel;
 
• kui [GPS Setting] oli sättel [OFF];
 
• kui [Airplane Mode] oli sättel [ON] ja kaamera oli väljalülitatud;
 
• kui aku oli eemaldatud.