Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
24   
VQT4S99 (EST)
GPS ja kaardifunktsioonid
Pildistamiskoha kontrollimine kaarti kasutades
Saate kuvada kaarti, millel on näidatud pildistamiskoht või teie 
hetkeasukoht.
 
Kui kopite komplekti kuuluvale DVD-plaadile salvestatud kaardi-
andmed mälukaardile, siis saate kuvada täpsemaid kaarte. 
Üksikasjalikuma info saamiseks lugege peatükki 
“Komplekti kuuluvale DVD-plaadile salvestatud kaardiandmete 
kasutamine” lisafunktsioonide kasutusjuhendist.
Vajutage esitusrežiimis 
[MAP] (    ).
Puudutage ekraani hetkeasukoha kuvamiseks 
(kui asukoha määramine on hetkel kasutatav).
 
• Sarnaselt piltide kuva suurendamisele/vähendamisele saab ka 
kaarti suumida suumihoova abil või vastava puutetoiminguga 
(kokkutõmbamine/laialilükkamine).
 
• Libistage sõrmega üle ekraani või vajutage kursornuppu 
  ekraanil kuvatava kaardi ala muutmiseks.
 
• [           ] vajutamine viib tagasi eelmisele kuvale.
 
Salvestuskoha kuvamine
 
• [DISP.] vajutamisel ilmuvad loendina läheduses salvestatud pildid.
Koht, kus jäädvus-
tasite valitud pildi (     )
Koht, kus jäädvus-
tasite loendis kuvatud
pildid (     )
Puudutage teise pildi kuvamiseks.
Puudutage kuvatavate piltide 
valiku kitsendamiseks
Piltide loend
Puudutage teise pildi 
kuvamiseks.