Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   27
Ühenduse loomine nutitelefoni/tahvelarvutiga
Käivitage nutitelefonil/tahvelarvutil “Image 
App”.
Seadke nutitelefon/tahvelarvuti kaamera küljele.
Hoidke selle ala lähedal 
(kuni 5 mm kaugusel). 
 
• Ärge nutitelefoni/tahvelarvutiga kaamerat tugevalt müksake.
  (Nutitelefon/tahvelarvuti ja kaamera võivad kriimustuda.)
 
• Info saamiseks NFC-ühilduvate seadmete kasutamise kohta 
  pöörduge seadme tootja poole.
 
• Vahetu reaktsiooni puudumisel muutke pisut nutitelefoni/
  tahvelarvuti asukohta.
Vajutage        , et valida [Yes], ja vajutage siis
[MENU/SET].
 
Seadke nutitelefon/tahvelarvuti uuesti kaameral
näidatud koha lähedale.
 
• Kui ühenduse loomine õnnestub, siis on nutitelefoni/tahvel-
  arvuti ekraanil näha kaamera otsepilt.
 
• Ühendatud nutitelefon/tahvelarvuti registreeritakse kaameras. 
  Edaspidi saate ühenduse luua vaid toiminguid       ja 
  tehes.