Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   3
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada
üle 60°C ega tuhastada.
 
 
Info toiteadapteri (kuulub komplekti) kohta
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
 
• Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud
seinakappi ega muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi
ventileeritud.
 
• Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud. Kui toiteadapter on 
ühendatud elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud 
(puudub toitelüliti).
 
Ohutusnõuded
 
• Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu toodetud 
   USB-ühendusjuhet (DMW-USBC1: lisavarustus).
 
• Kasutada tohib üksnes Panasonicu HDMI-mikrojuhet (RP-CHEU15: 
   lisavarustus). Osa number: RP-CHEU15 (1,5 m)
 
• Kasutada tohib üksnes Panasonicu AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus).
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest 
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
 
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli 
   häirida kaamera heli ja pilti.
 
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
   pilti ja heli moonutavat müra.
 
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi 
   kahjustada või fotosid moonutada.
 
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, 
   moonutades pilti ja heli.
 
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei 
   tööta nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või 
   ühendage lahti toiteadapter (kuulub komplekti)/toiteadapter 
   (DMW-AC5E: lisavarustus). Siis paigaldage aku tagasi või ühendage 
   uuesti toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
 
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli
   olla moonutatud.