Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   35
 
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
  Interface on firma HDMI Licensing LLC 
  Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides 
  registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
 
• HDAVI Control™ on firma Panasonic 
  Corporation kaubamärk.
 
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” ja “AVCHD 
  Progressive” logo on firmade Panasonic 
  Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
 
• Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud 
litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on 
firma Dolby Laboratories kaubamärgid.
 
• SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
 
• QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple
  Inc kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, 
  mida kasutatakse litsentsi alusel.
 
• Windows ja Windows Vista on firma Microsoft 
  Corporation Ameerika Ühendriikides ja/või 
  muudes riikides registreeritud kaubamärgid või 
  kaubamärgid.
 
• Mac ja Mac OS on firma Apple Inc Ameerika 
  Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud 
  kaubamärgid.
See toode sisaldab järgmist tarkvara:
(1)  firma Panasonic Corporation poolt sõltumatult arendatud tarkvara või 
firmale Panasonic Corporation sõltumatult arendatud tarkvara;
(2)  kolmanda poole omanduses olevat ja firmale Panasonic Corporation 
litsentseeritud tarkvara; ja/või
(3)  avatud lähtekoodiga tarkvara, kaasa arvatud organisatsiooni OpenSSL 
Project poolt OpenSSL Toolkitis kasutamiseks arendatud tarkvara 
(http://www.openssl.org/) ja Eric Youngi poolt kirjutatud tarkvara 
(eay@cryptsoft.com).
Kategooriate (1) ja (2) alla kuuluva tarkvara kohta info saamiseks vajutage 
[MENU/SET], et kuvada [Setup] → [Version Disp.], ja vajutage siis [MENU/
SET]. Kategooria (3) tarkvara suhtes kohaldatavad litsentseerimistingimused
leiate PDF-vormingus lisafunktsioonide kasutusjuhendist.