Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
4   
VQT4S99 (EST)
See toode on litsentseeritud AVC patendi litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks 
ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, et (i) kodeerida videosignaali vastavalt 
AVC-standardile (“AVC Video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC-videosignaali, mis 
on kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks otstarbeks ja/või 
on hangitud AVC-videote litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega 
saa kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks. 
Lisainfo firmalt MPEG LA LLC. Vt http://www.mpegla.com.
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation” deklareerib käesolevaga, et see toode 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele
sätetele.
Kliendid saavad järgmiselt aadressilt vastavusdeklaratsioonide 
serverist laadida alla meie raadio- ja telekommunikatsiooni 
valdkonna lõppseadmete originaalvastavusdeklaratsiooni koopia:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
See toode on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale. 
(Kategooria 3)
See toode on ettenähtud ühenduse loomiseks 2,4 GHz 
raadiokohtvõrgu pääsupunktiga.