Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
6   
VQT4S99 (EST)
Sisukord
Ohutusinfo..............................2
 
Enne kasutamist...........
..
..
.
.....7
 
Komplekti kuuluvad
tarvikud...................................8
 
Põhiosade nimetused ja
funktsioonid...............
..
.........10
 
Puutetoimingud...........
..
.......12
 
Aku/mälukaardi 
(lisavarustus) sisestamine
ja eemaldamine..............
...
....14
 
Aku laadimine.......................15
 
Kellaaja seadmine......
..
.
...
.....16
 
Menüü kasutamine.
.
.....
...
..
.
.
.
.18
 
Pildistamine...........................19
 
Video salvestamine........
.
......20
 
Piltide vaatamine...................21
 
Piltide kustutamine.....
.
.
...
......21
 
GPS ja kaardifunktsioonid.
...
22
 
Piltide salvestamine/
vaatamine nutitelefoni/
tahvelarvutit kasutades...
.
.
..
..25
 
PDF-vormingus kasutus-
juhendi lugemine.......
..
...
....
....30
Komplekti kuuluv tarkvara
..
...
31
 
Tehnilised andmed.......
..
...
...
..32