Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   7
Enne kasutamist
 
Kaamera käsitsemine
 
Kaitske kaamerat liigse vibratsiooni, jõu ja surve eest.
 
Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
Vältige kaamera kasutamist kohtades, kus on palju tolmu või 
liiva ja kohtades, kus kaamerale võib sattuda vett.
 
 
Info kondensaadi kohta (kui objektiiv või LCD-ekraan muutub
uduseks)
 
Kondensaat tekib ümbritseva õhu temperatuuri või niiskuse kiirel
muutumisel. Vältige selliseid tingimusi, kuna need võivad 
põhjustada objektiivi või LCD-ekraani määrdumist, hallitust ja 
kaamera kahjustumist.
 
Kui kondensaat siiski tekib, siis lülitage kaamera välja ja oodake
umbes 2 h, enne kui seda uuesti kasutate. Kui kaamera tempe-
ratuur ühtlustub ümbritseva õhu temperatuuriga, siis kaob 
kondensaat iseenesest.
Info kompassi kohta
 
Kaameraga saadud mõõtetulemus ei ole täpne.
 
• Ärge kasutage seda profirakenduste tarvis.
 
• Kui kasutate kaamerat mägironimisel, matkates või vee all, siis 
  kasutage sellega mõõdetud suunda ainult ligikaudse indikat-
  sioonina ning kandke alati endaga kaasas ka kaarti ja sihtots-
  tarbelist mõõteinstrumenti.