Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
8   
VQT4S99 (EST)
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik 
näidatud tarvikud. Tootenumbrid on õiged 2013. aasta jaanuari seisuga. 
Tootenumbreid võidakse muuta.
Aku
DMW-BCM13E
 
• Laadige aku 
  enne kasutamist.
Toiteadapter
VSK0775
Käerihm
VFC4297
USB-juhe
K1HY08YY0031
DVD
VFF1147
 
• Tarkvara: 
Kasutage seda tarkvara 
installimiseks arvutisse.
 
• Kaardiandmed
 
• Lisafunktsioonide kasutus-
  juhendiga DVD-plaati 
  nimetatakse kasutus-
  juhendis plaadiks.
 
• SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja SDXC-mälukaarti nimetatakse
  selles kasutusjuhendis mälukaardiks.
 
• Mälukaart kuulub lisavarustuse hulka. Saate salvestada või 
esitada pilte sisseehitatud mällu/mälust, kui te ei kasuta mälukaarti.
 
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme 
  müüja või lähima hoolduskeskuse töötajatega. 
  (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
 
• Kõrvaldage kogu pakend nõuetekohaselt.
 
• Hoidke väikeseid osi ohutus kohas lastele kättesaamatult.
 
• Käesoleva kasutusjuhendi joonised ja kuvad võivad tegelikust 
  tootest erineda.