Panasonic DMC-TZ61 Operating Guide (bs, hr)

Download
 
 
 
Osnovno uputstvo za upotrebu 
 
Digitalni fotoaparat 
 
Oznaka modela: DMC-TZ60 
DMC-TZ61 
 
 
 
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo i da sačuvate ovaj 
priručnik radi bududeg informisanja.  
 
Detaljna uputstva za upotrebu ovog fotoaparata možete da nađete  
u “Operating Instructions for advanced features” dokumentu  
(u PDF formatu) na priloženom DVD-u. Instalirajte dokument na PC da biste mogli da ga 
čitate. 
 
Veb stranica: http://www.panasonic.com 
 
 
“EB” u oznaci modela označava model za tržište VB.