Panasonic DMC-TZ30 Operating Guide (bs)

Download
 
 
 
Osnovno uputstvo za upotrebu 
 
Digitalni foto aparat 
 
Model br
DMC-TZ30 
DMC-TZ27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo 
u potpunosti. 
 
Dodatne informacije potražite u “Operating Instructions for advanced 
features” (PDF format) dokumentu na priloženom disku. Instalirajte 
program na računar i pročitajte ga.
 
 
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
 
 
 
 
Sadržaj 
 
Informacije za vašu sigurnost .............................................................. 1
 
Pre upotrebe............................................................................................... 2
 
Standardna oprema................................................................................. 2
 
Delova foto aparata ................................................................................. 3
 
Operacije dodirom ................................................................................... 3
 
Unos/vađenje kartice/baterije............................................................. 3
 
Punjenje baterije....................................................................................... 4
 
Podešavanje sata ...................................................................................... 4
 
Postavka menija ........................................................................................ 4
 
Snimanje fotografija ................................................................................ 4
 
Snimanje video zapisa ............................................................................ 5
 
Pregled fotografija ................................................................................... 5
 
Brisanje fotografija ................................................................................... 5
 
Informacije o GPS-u (DMC-TZ30)........................................................ 5
 
Pristup uputstvu za upotrebu.............................................................. 6
 
Instalacija priloženog softvera............................................................. 6
 
Specifikacije ................................................................................................ 6
 
 
 
Dragi kupče  
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog 
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate na 
prikladnom mestu radi budućeg informisanja. Skrećemo Vam pažnju na to 
da kontrole i komponente uređaja, kao i stavke menija mogu da izgledaju 
drugačije nego na ilustracijama u ovom uputstvu.  
Ovo uputstvo predstavlja izvod iz originalnog „Basic Operating Instructions“ 
dokumenta uz koji se koristi.  
 
 
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje. 
•  Kopiranje sadržaja ranije snimljenih traka, diskova ili drugog objavljenog ili 
emitovanog materijala za druge potrebe umesto privatne upotrebe, može 
da bude u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne 
svrhe, snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.  
 
 
Informacije za vašu sigurnost 
 
UPOZORENJE 
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja 
uređaja,  
•  Nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši ili vlazi i nemojte da postavljate 
predmete ispunjene tečnošću (vaze) na uređaj.  
•  Koristite isključivo preporučenu opremu.  
•  Nemojte da uklanjate poklopce uređaja. 
•  Nemojte da popravljate uređaj samostalno. Servisiranje proizvoda 
prepustite kvalifikovanom serviseru.  
 
Mrežna utičnica mora da bude u blizini uređaja i neprekidno dostupna. 
 
Pločica sa identifikacijom nalazi se sa donje strane foto aparata. 
 
 
  Informacije o bateriji 
PAŽNJA
 
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije. 
Zamenite baterijom preporučenom od strane proizvođača.  
Kada se oslobađate od baterija, kontaktirajte predstavnika komunalne 
služne ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom 
postupku odlaganja električnog otpada. 
 
•  Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri. 
•  Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je 
duže vreme izloženo direktnom sunčevom svetlu. 
 
Upozorenje 
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate 
bateriju, da je zagrevate na preko 60°C ili da je spaljujete. 
 
  Informacije o ispravljaču napona (u opremi) 
UPOZORENJE! 
Kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja 
proizvoda, nemojte da instalirate ili ostavljate uređaj u policu za knjige, 
kućište ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite ventilaciju uređaja. 
 
•  Punjač je u pripremnom režimu sve dok je ispravljač napona povezan. 
Primarno kolo je pod naponom sve dok je ispravljač napona povezan na 
mrežnu utičnicu. 
 
 
  Mere opreza pri upotrebi uređaja 
•  Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev prioženog. 
•  Obavezno koristite originalne Panasonic HDMI mini kablove 
(RP-CDHM15/RP-CDHM30; opcionalno). 
•  Koristite originalni Panasonic AV kabl (DMW-AVC1: opcionalno). 
 
 
Udaljite foto aparat od elektromagnetne opreme (kao što su 
mikrotalasne pećnice, televizori, oprema za video igre i slično). 
•  Ako koristite foto aparat u blizini televizora, na slici i zvuku se mogu javiti 
smetnje usled elektromagnetnog zračenja. 
•  Nemojte da koristite foto aparat u blizini mobilnih telefona jer to može da 
izazove šum koji će negativno uticati na kvalitet slike i zvuka. 
•  Snimljeni podaci i slike se mogu oštetiti dejstvom jakog 
elektromagnetnog polja koje se javlja u blizini zvučnika ili jakih motora. 
•  Elektromagnetni talasi proizvedeni radom mikroprocesora mogu 
negativno da utiču na foto aparat, sliku i zvuk. 
•  Ako je aparat bio izložen dejstvu elektromagnetne opreme i ako ne radi 
pravilno, isključite ga i izvadite bateriju ili isključite ispravljač napona. 
Zatim, unesite bateriju ili povežite ispravljač napona i uključite foto aparat.