Panasonic DMC-LS80 Operating Guide (sk)

Download
Návod na obsluhu
Digitálny fotoaparát
Model 
DMC-LS80
M-DMCLS80-SK
Pred prvým použitím fotoaparátu 
si pozorne prečítajte 
tento návod na obsluhu.
Názov QuickTime a logo QuickTime sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné známky spoločnosti Apple Inc., používané v súlade s licenciou.