Panasonic DMC-LS80 Operating Guide (pl)

Download
Instrukcja obsługi
Aparat cyfrowy
Model 
DMC-LS80
VQT1L79-1
Przed pierwszym włączeniem aparatu 
prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją obsługi.
QuickTime i logo QuickTime są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., używanymi 
na licencji tejże firmy.