Panasonic DMC-GX7K Operating Guide (pl)

Download
EB
Strona internetowa: http://www.panasonic-europe.com
Sufiks „EB” numeru modelu oznacza model przeznaczony dla rynku 
brytyjskiego.
Ogólna instrukcja obsługi
Zestaw aparat cyfrowy z obiektywem/
obiektyw/korpus aparatu cyfrowego
Nr modelu
DMC-GX7C/DMC-GX7K
DMC-GX7
 Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem
użytkowania aparatu i zachowanie jej na przyszłość.
Bardziej 
szczegółowe 
instrukcje dotyczące
obsługi tego aparatu są 
podane w „Instrukcji obsługi 
funkcji zaawansowanych 
(w formacie PDF)” na załąc-
zonej płycie CD. Prosimy o 
zainstalowanie jej na kompu-
terze i przeczytanie.
until 
2013/9/19
VQT5B09
F0713HH0
DMC-GX7C&GX7K&GX7EB-VQT5B09_eng.book  1 ページ  2013年7月16日 火曜日 午後2時12分