Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
 
 3  .
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai tiktu parādīti attēli, kas ir 
ierakstīti izvēlētajā datumā. 
•  Piespiediet 
, lai atgrieztos kalendāra ekrānā. 
 
 
 
 
 
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos attēlu, un pēc tam 
iespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
p
 4  .
 
 
Ekrānā tiks parādīts izvēlētais attēls. 
 
 
         Piezīmes 
•  Ja vispirms tiek attēlots kalendāra ekrāns, izvēlētā attēla ierakstīšanas datums attēlu noskatīšanās 
ekrānā kļūst par izvēlēto datumu.  
•  Ja vienā datumā ir ierakstīti vairāki attēli, attēlu noskatīšanās tiek sākta ar pirmo tajā dienā ierakstīto 
attēlu. 
•  Kalendārs tiek rādīts no 2000. gada janvāra līdz 2099. gada decembrim. 
•  Ja fotoaparātā nav iestatīts datums, par ierakstīšanas datumu tiek noteikts 2008. gada 1. janvāris. 
•  Ja attēli tiek fotografēti pēc ceļojuma galamērķa iestatīšanas, izmantojot [WORLD TIME] iespēju, 
kalendārās noskatīšanās režīmā attēli tiek rādīti pēc ceļojuma galamērķa datuma.  
 
  
                                                         [TITLE EDIT] (nosaukuma rediģēšana)
Jūs varat pievienot attēliem tekstu (komentārus). Kad teksts ir ierakstīts, to var uzdrukāt attēliem, 
izmantojot [TEXT STAMP] iespēju (102. lpp.). (Var ievadīt tikai alfabēta burtus un simbolus.) 
 
 1  .
 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) 
izvēlieties [TITLE EDIT] iespēju. 
 
 2  .
 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties 
[SINGLE] vai 
[MULTI] iespēju, pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
[SINGLE]  
[MULTI]  
(viens attēls) 
(vairāki attēli) 
 3  .
 
Izvēlieties attēlu un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
•  Attēliem, kas ir ierakstīti ar tekstu skatu 
režīma [BABY1] / [BABY2] vai [PET] 
nosaukuma iestatījumos, ceļojuma datuma 
[LOCATION] iestatījumos vai [TITLE 
EDIT] iestatījumos, ekrānā tiek attēlota 
 ikona. 
Piespiediet 
,  
Piespiediet 
, lai 
izvēlētos attēlu. 
 
lai izvēlētos attēlus. 
[MULTI] iestatījums 
 
 
Piespiediet [DISPLAY], lai iestatītu (atkārtotu), un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
  
•  Atkārtoti piespiežot [DISPLAY] taustiņu, iestatījums tiek 
atcelts.  
 
100 
VQT1T39