Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
 
 4 .
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos tekstu, un  
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai saglabātu. 
•  Piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai pārslēgtu tekstu no [A]  
(lielie burti), uz [a] (mazie burti) vai [&/1] (īpašās rakstzīmes un  
simboli). 
•  Kursoru teksta ievadīšanas stāvoklī var pārvietot pa kreisi ar 
 un  
pa labi ar 
•  Lai ievadītu atstarpi, pārvietojiet kursoru uz [SPACE], lai nodzēstu ievadīto rakstzīmi, pārvietojiet 
kursoru uz [DELETE] un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Lai pārtrauktu rediģēšanu, jebkurā teksta ievadīšanas brīdī, piespiediet 
Var ievadīt līdz 30 rakstzīmēm. 
• 
   
 5  
4/2/to
ENU/
 
Press 
3/
 move the cursor to [EXIT] and then press [M
  
 6  
¢
 
Press [
] to return to the menu screen.
 
¢ he menu screen is automatically restored when [M
T
ULTI] is selected.
• 
Press [MENU/SET] to close the menu. 
Piespiediet 
taustiņu, lai pārvietotu kursoru uz [EXIT], un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai ievadītu tekstu. 
 
Piespiediet [...], lai atgrieztos izvēlnes ekrānā.
* Izvēloties [MULTI] iespēju, izvēlnes ekrāns tiek automātiski atiestatīts. 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
■ Nosaukuma dzēšana 
[SINGLE] iestatījums (viens attēls) 
1. 
Veicot 4. solī aprakstītās darbības, izvēlieties [SINGLE] iespēju (101. lpp.), dzēsiet visu 
tekstu, izvēlieties [EXIT] un piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
2. 
Piespiediet 
3. 
Piespiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
 
([MULTI] iestatījums (vairāki attēli)) 
1. 
Veicot 4. solī aprakstītās darbības, dzēsiet visu tekstu, izvēlieties [EXIT] un piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
2. 
Piespiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
 
        Piezīmes 
•  Ja viss ierakstītais teksts neietilpst ekrānā, to var patīt uz priekšu. 
•  Nosaukuma iestatījumi [BABY1 / [BABY2] un [PET] skatu režīmā, kā arī ceļojuma datuma 
[LOCATION] vai [TITLE EDIT] iestatījumi var tikt ievadīti arī, veicot 4. solī aprakstītās 
darbības. 
•  Nosaukuma iestatījumu[BABY1 / [BABY2] un [PET] skatu režīmā, kā arī ceļojuma datuma 
[LOCATION] vai [TITLE EDIT] iestatījumus nevar ievadīt vienlaicīgi 
•  Tekstus (komentārus) ir iespējams izdrukāt, izmantojot PHOTOfunSTUDIO-viewer- 
programmatūru, kas ir atrodama kompaktdiskā (iekļauts komplektā). 
•  Ar [MULTI] iespēju jūs varat vienlaicīgi iestatīt līdz 50 attēliem  
•  Nosaukuma rediģēšanas iespēju nevar izmantot attēliem, kas ir fotografēti ar citu ierīci. 
 
 
 
  
 
 
VQT1T39  
101