Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
                                        [TEXT STAMP] (teksta uzdruka) 
Ierakstītajiem attēliem ir iespējams uzdrukāt ierakstīšanas datumu / laiku, vecumu, ceļojuma datumu vai 
nosaukumu. Šī iespēja ir piemērota attēlu drukāšanai parastajā izmērā. (Uzdrukājot datumu u.c. a tēliem, 
kuru izmērs ir lielāks par 
t
  
, tie tiks samazināti.) 
 1  .
 
  
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp) izvēlieties [TEXT 
STAMP] iespēju. 
 
 
 2  .
 
Piespiediet 
un izvēlieties [SINGLE] vai [MULTI] 
iespēju, pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
[SINGLE] 
(viens attēls)
[MULTI]  
(vairāki attēli) 
 3  .
 
Izvēlieties attēlu un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
  
•  Ja attēlam ir uzdrukāts teksts, ekrānā 
parādās 
 
[MULTI] iestatījums 
Piespiediet [DISPLAY], lai iestatītu 
(atkārtotu), un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
Piespiediet 
lai izvēlētos attēlus. 
Piespiediet 
, lai 
izvēlētos attēlu. 
•  Atkārtoti piespiežot [DISPLAY] taustiņu, 
iestatījums tiek atcelts.  
 
 
Piespiediet 
, lai izvēlētos [SHOOTING DATE], [AGE], [TRAVEL 
DATE] vai [TITLE], un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu katru 
iespēju. 
 4  .
 
 
[SHOOTING DATE]   
 
(fotografēšanas datums) 
[W/OTIME]
 
  uzdrukāt gadu, mēnesi un datumu. 
[WITHTIME]:  
 
uzdrukāt gadu, mēnesi, dienu, stundas  
un minūtes. 
[AGE] (vecums) (67. lpp.) 
Ja šī iespēja ir iestatīta [ON] režīmā,  
attēliem tiek uzdrukāts vecums [AGE]. 
[TRAVEL DATE] (ceļojuma datums) 
Ja šī iespēja ir iestatīta [ON] režīmā, attēliem tiek 
uzdrukāts ceļojuma datums [TRAVEL DATE]. 
[TITLE] (nosaukums) 
Teksts tiek uzdrukāts attēliem, kas jau ir ierakstīti 
ar tekstu, izmantojot skatu režīma [BABY1] / 
[BABY2] vai [PET] iestatījumus, ceļojuma  
datuma [LOCATION] vai [TITLE EDIT] 
iespējas. 
 
102 
VQT1T39