Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 
 
 
 
 5   
Press [MENU/SET].
• 
If 
t [TE
er than (4:3/[
you se
XT STAMP] for a picture with a picture size larg
])
]), (3:2/
, the number of pixels in the picture is reduced as follows.
]) or (16:9/[ 
/ /
/ /
/
/ /
/
•  Attēls kļūst mazliet neskaidrāks. 
 6  
to 
 
Press 
3  select [YES] and then press [MENU/
SET]. 
• 
When the picture size is (4:3/[
]), (3:2/[
])
]), (16:9/[ 
r smaller, the picture is not resized and the message will simpl
ad [SAVE NEW PICTURES?].
o
y
re
 7  
 to
 
Press [
]
 return to the menu screen.
¢
 
¢ he menu screen is automatically restored when [M
ress [MENU/SET] to close the menu. 
T
ULTI] is sele 
• 
P
  
         Piezīme 
  
 
  
•  Izdrukājot attēlus ar uzdrukātu tekstu, uzdrukātajam tekstam tiks uzdrukāts datums, ja, pasūtot fotogrāfijas 
fotodarbnīcā vai drukājot tās ar printeri, pirms tam iestatīsiet datuma uzdrukāšanas iespēju. 
•  [MULTI] režīmā vienlaicīgi var izvēlēties līdz 50 attēliem. 
•  Noteiktos printeros teksts var tikt nogriezts. Pirms drukāšanas pārbaudiet iestatījumus. 
•  Ja teksts uzdrukāts 
 izmēra attēliem, tas ir grūti salasāms. 
•  Attēliem, kas ir uzņemti ar citu fotoaparātu, tekstu un datumu nevar uzdrukāt. 
  
Ieteicams samazināt attēla izmēru uz 
  
, ja vēlaties pievienot attēlu e-pastam vai izmantot tīmekļa 
vietnē. (Attēliem, kam [ASPECT RATIO] iespējā ir iestatīts mazākais pikseļu skaits, izmēru nevar 
mainīt.) 
 1  
 
 
Select [RESIZE] on the [PLAYBACK] mode menu
 2  
 
Press 
3/
to select [SINGLE] or [MULTI] and then
ress [MENU
p
/SET].
 3  
size.
 
Select the picture and 
VQT1T39  
103
 [RESIZE] (attēla izmēra samazināšana, pikseļu skaits) 
 
Ekrāna formāta iestatījums 
Attēla izmērs 
4:3 
   
  →
3:2 
   
16:9 
   
 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Iestatot [TEXT STAMP] iespēju attēlam, kura izmērs ir lielāks par (4:3 / 
), (3:2 / 
) vai 
(16:9 / 
), attēla izmērs tiek samazināts kā turpmāk norādīts. 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [YES] (apstiprināt), pēc 
tam piespiediet [MENU/ SET] taustiņu. 
•  Ja attēla izmērs (4:3 / 
), (3:2 / 
) vai (16:9 / 
) vai mazāks,
attēla izmērs netiek mainīts, un ekrānā parādās paziņojums [SAVE 
NEW PICTURES?] (Vai saglabāt jaunos attēlus?). 
 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā.
* Izvēloties [MULTI] iespēju, izvēlnes ekrāns tiek automātiski atiestatīts.
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [RESIZE] 
iespēju. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [SINGLE] vai 
[MULTI] iespēju, pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
 
 
Izvēlieties attēlu un izmēru.