Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
[SINGLE] iestatījums 
[SINGLE] 
(viens attēls) 
 
 
 
1. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties attēlu, pēc 
tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
  
2. 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties izmēru*, 
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
  
*Parādās tikai tie izmēri, kādus attēliem var iestatīt. 
 
[MULTI] iestatījums 
  
1. 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties izmēru, 
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
[MULTI]  
(vairāki attēli) 
  
• Ja tiek piespiests [DISPLAY] taustiņš, ekrānā  
   parādās attēlu samazināšanas skaidrojums. 
2. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties 
attēlu, pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu.
  
• Atkārtojiet šo soli katram attēlam un pēc tam  
   piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
 
 
 
 4  
ENU/
 
Press 
t select [YES] and then press [M
  
 5  
¢
 
Press [
] to return to the menu screen.
 
¢The menu screen is automatically restored when [MULTI] is 
selected. 
• 
Press [MENU/SET] to close the menu. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties [YES], pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
Piespiediet 
, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
* Izvēloties [MULTI] iespēju, izvēlnes ekrāns tiek automātiski 
atiestatīts. 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
         Piezīmes 
•  [MULTI] režīmā vienlaicīgi var izvēlēties līdz 50 attēliem. 
•  Samazināto attēlu kvalitāte pasliktinās. 
•  Attēlus, kas 
                  
ir ierakstīti ar citu ierīci, var nebūt iespējams samazināt. 
 
                                                         [TRIMMING] (griešana) 
 
s varat palielināt un pēc tam izgriezt svarīgu ierakstītā attēla daļu. 
 1  
 
 
Select [TRIMMING] on the [PLAYBACK] mode
 2  
 to se
 
Press 
2/1
lect the picture, and then press
[MENU/SET]. 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties 
[TRIMMING] iespēju. 
 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties [SINGLE] vai 
[MULTI] iespēju, un pēc tam piespiediet [MENU/SET] 
taustiņu. 
 
104 
VQT1T39