Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
Samazināšana 
Palielināšana 
 3  .
 
Izmantojiet tālummaiņas sviru un 
piespiediet 
 
 taustiņu, 
lai izvēlētos izgriežamās daļas. 
 
Stāvokļa pārvietošana 
Tālummaiņas svira (T): palielināšana 
 
Tālummaiņas svira (W): samazināšana 
 
: pārvietošana
 4   
Press [MENU/SET].
 
 
 5   
Press 
to select [YES] and then press [MENU/
 
SET].
 6  .
 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [YES], pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 taustiņu, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
Piespiediet 
• Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni.
 
        Piezīmes 
•  Atkarībā no izgrieztās daļas izmēra, izgrieztā attēla izmērs var būt mazāks par oriģinālo attēlu. 
•  Izgrieztā attēla kvalitāte būs sliktāka. 
•  Nevar izgriezt attēlus, kas ir ierakstīti ar citu ierīci. 
                                                                  [LEVELING] (izlīdzināšana) 
Izmantojot šo iespēju, var nedaudz izlīdzināt attēlu. 
 1  
ING] on the [PLAYBACK] mode me 
 
Select [LEVEL
 2  
ss  
 
Press 
2/to select the picture, and then pre
 3  
 
Press 
2/
to adjust the tilting, and press [MENU/
 
 
 4  
to 
Press 
3  select [YES] and then press [MENU/
 
SET].
 
 5  
 to re
 
Press [
]
turn to the menu screen.
• 
Press [MENU/SET] to close the menu. 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [LEVELING] 
iespēju. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties attēlu, pēc tam 
piespiediet [MENU / SET] taustiņu. 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai veiktu attēla izlīdzināšanu, un pēc 
tam piespiediet [MENU / SET] taustiņu.  
: pulksteņrādītāja kustības virzienā 
: pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam 
•  Ir iespējams izlīdzināt līdz pat 2° slīpumu. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [YES], pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
 
 taustiņu, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
Piespiediet 
• Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
VQT1T39  
105