Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
        Piezīmes 
•  Pēc attēla izlīdzināšanas var pasliktināties attēla kvalitāte. 
•  Pēc attēla izlīdzināšanas apstrādātā attēla pikseļu skaits var būt mazāks nekā oriģinālajam 
attēlam. 
•  Attēlus, kuri ir ierakstīti ar citu ierīci, nevar izlīdzināt. 
 
 [ASPECT CONV.] (16:9 formāta piešķiršana) 
Attēliem, kas ir uzņemti ar [16:9] ekrāna formātu, jūs varat piešķirt [3:2] vai [4:3] formātu. 
 
 1   
Select [ASPECT CONV.] on the [PLAYBACK] 
 
 
 
 
 2  
 then press
 
Press 
3/to select [3:2] or [4:3] and
 
[MENU/SET].
 3  
]
 
Press 
2/to select a picture taken with [16:9
aspect ratio, and then press [MENU/SET]. 
 4  
 to 
 
Press 
2/1
determine the horizontal position,
and press [MENU/SET] to set. 
• 
se 
3/4 to 
 frame position for pictures rotated vertically.
U
set the
 5  
ES] and then press [MENU/
Press 
to select [Y
SET]. 
 6   
Press [
] to return to the menu screen. 
• 
Press [MENU/SET] to close the menu. 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [ASPECT 
CONV.] iespēju. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [3:2] vai [4:3] iespēju, 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties attēlu, kas ir uzņemts ar 
[16:9] ekrāna formātu, pēc tam piespiediet [MENU/SET] 
taustiņu. 
 
 
 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai noteiktu horizontālo novietojumu, 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
•  Izmantojiet 
taustiņu, lai iestatītu kadra stāvokli attēliem, kas 
ir pagriezti vertikāli. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [YES], pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
 
 taustiņu, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
Piespiediet 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
 
         Piezīmes 
•  Pēc formāta pārveidošanas attēla izmērs var būt lielāks nekā oriģinālajam attēlam. 
•  Attēlus, kas ir fotografēti ar citu ierīci, iespējams, nevarēsiet pārveidot. 
106 
VQT1T39